General info
CR Electric A/S ønsker udelukkende at modtage fakturaer elektronisk via vores EAN nr. 579 000 229 5003 .
​Sådan gør du:
Send elektronisk faktura til EAN nr. 579 000 229 5003 .

​Firmanavn: CR Electric A/S
CVR-nr.: 37131415
EAN-nr.: 579 000 229 5003

BEMÆRK
At projektnummeret skal fremgå.

​Projektnummeret består af enten 5 eller 8 cifre og skal tastes i feltet "Ordrereference". Ordrenummeret oplyses af medarbejder fra CR ELectric A/S ved bestilling.

Hvis fakturaen ikke omhandler et af vores projekter, skal der stå et medarbejdernummer samt initialer på bestilleren.

​ Fakturaer uden gyldigt projektnummer vil i yderste konsekvens blive afvist uden betaling.
OBS!
Kontoudtog skal altid sendes til bogholder@crelectric.dk
Eventuelle underbilag kan også sendes til bogholder@crelectric.dk
​Følgesedler, reklame materiale mv. skal fortsat sendes til vores firmamail: cr@crelectric.dk eller til vores almindelige postadresse:​

CR Electric A/S
Håndværkervej 8A
DK-4000 Roskilde
Brug for hjælp?
Har du brug for hjælp til at oprette en faktura elektronisk vil vi anbefale dig at gå ind på hjemmesiden www.sproom.net, hvor du kan læse mere om, hvordan du gratis kan sende en elektronisk faktura.

Tekniske totalløsninger,
i fag eller total entreprise til bla.:

Industri · Erhverv · offentlige og private anlæg omfattende, Komplette erhverv og industriprojekter, produktions installationer og industriautomatik, Erhvervs og bolig byggeri, Sportshaller, Bilhuse, Butikscentre og butiks indretning, Vandværker, Rensningsanlæg, Grundvandssænkning, Sten Grus industri anlæg, Etablering af Fiber & Antenne, Procesanlæg · Maskin styring og Automatik.