Kvalitet og god service til alle

Hos os leverer hver elektriker alle former for service inden for elinstallationer med samme høje standard, hvad enten der er tale om nye elin­stallationer, vedligeholdelse eller overvågning af eksisterende.


Meget mere CR Electric A/S
Tekniske totalløsninger: I fag eller total entreprise til :
Industri · Erhverv · offentlige og private anlæg omfattende, Komplette erhverv og industriprojekter, med tilhørende produktions installationer og industriautomatik,
Erhvervs og bolig byggeri, Sportshaller, Bilhuse, Butikscentre og butiks indretning, Vandværker, Rensningsanlæg, Grundvandssænkning, Sten Grus industri anlæg.

Etablering af > Fiber & Antenne anlæg via gravning – jordfortrængning, samt efterfølgende indblæsning & konnectering test heraf.

Procesanlæg · Maskin styring og Automatik, til : Fødevare, Grafiske og Maskin - industri.

Samt efterfølgende professionel service heraf, som en naturlig del af af ovenstående projekter udføres tillige Informations Teknologi som er i rivende udvikling og der investeres derfor i udviklingen heraf, derfor kan vi med den seneste opdateret viden og udstyr tillige udføre :
IT> FIBER & PDS IBI> KNX DALI & CTS SIKRING > ABA ABV ADK AIA & ITV

Vi har egen autorisation i DK, samt Sverige og Tyskland.
Internationalt, har vi i totalentrepriser udført:
VOLVO salg service administration center i Vilnius/Litauen


ELSIS print montagefabrik med administration i Kaunas/Litauen. Med CR ELECTRIC A/S får de totalløsninger med konkurrence dygtige priser, fra skitse projekt til færdigt projekt, udført med effektiv styring og med samme kontaktperson gennem hele projektforløbet til aflevering i en håndværksmæssig professionel kvalitet samt en faglig korrekt dokumentation, til tiden. Projekter udføres ved AUTOCAD · Excel kalkulations programmer · FEBDOC dimensionering samt relevante lysberegnings programmer bilagt projekt tegninger i A1.
IHC / LANIHC Control er el-installationen, der giver komfort og sikkerhed i boligen og arbejdspladsen. Den kan programmeres til at styre f.eks. lys og varme efter individuelle behov - og har samtidig indbygget mange alarmfunktioner.

Sikkerhedsdelen er særlig vigtig i IHC Control. Børnene kan sikres eksempelvis ved at strømmen til de farlige køkkenapparater afbrydes efter brug med et enkelt tryk.

Men også ved strøm- eller fyrsvigt samt f.eks. når en fryser har en defekt, kan du få hurtigt besked.

Med IHC Control er du altså sikret over en bred front: Ulykkerne begrænses hvis uheldet er ude, du alarmeres så hurtigt som overhovedet muligt og endelig er IHC Control også forebyggende.

Herunder finder man et alarmkoncept, der indeholder alarmering i forbindelse med røg- og gasudslip samt vandlækage og indbrud.

Komfort
IHC Control giver komfort i hverdagen på flere måder. Det er behageligt, at lyset tænder, blot du bevæger dig ind i et rum. Og det er bekvemt for dig, at du kan styre lyset i et andet rum end det, som du befinder dig i, ligesom det også er rart, at du kan betjene lyset i hele stuen fra lænestolen. Udover IHC Controls egen fjernbetjening kan du også anvende din Beo4 fjernbetjening fra Bang & Olufsen.

Der er komfort i at være uafhængig af din el-installation. Dermed kan du bruge tiden til andre ting. IHC Control kan med timere og ure sørge for, at bestemte elementer tænder og slukker på bestemte tidspunkter.Det kunne være udendørslyset, som tændte i et tidsrum om aftenen og igen i et andet tidsrum om morgenen. Herudover kan du samle eksempelvis belysningen i flere rum i en såkaldt gruppe, så du kun behøver at betjene de valgte lyskilder fra ét sted. Til denne type af styring hører funktionen "sluk alt".

Som navnet siger, slukker funktionen alt det lys og alle de elektriske apparater, du ønsker, når du forlader din bolig. Denne funktion gør også, at du slipper for at skulle rundt i hele huset - for lige at checke om alt lys nu er slukket.

Ét system
Med IHC Control undgår du at skulle tage stilling til installation af flere forskellige systemer til vidt forskellige behov. IHC Control systemet fungerer ved, at kontrollen over husets elektriske funktioner er samlet i en styringsenhed - IHC Controller. Den er let at programmere, og den modtager alle signaler fra betjeningstryk, fjernbetjeninger, bevægelsesfølere m.v.

Derefter udfører den hvilken som helst funktion, du vil have den til, så som aktivering af f.eks. lyskilder, elapparater eller andre brugsgenstande.

Det er både komfortabelt og økonomisk fordelagtigt, at boligens elektricitet, varme, ventilation og sikkerhed kan styres af et system.

Du sparer etableringsomkostninger til flere delsystemer, og du betjener samtlige systemer fra betjeningsflader, som du allerede kender. IHC Control kan hele tiden tilpasses ændrede behov, og med systemet bliver du i stand til, både at spare på energien og til at slippe af med nogle af dagligdagens mest trivielle rutiner.

IHC NET
IHC Net er den fleksible netværksløsning til hjemmet og det mindre kontor, der giver mulighed for at anvende samme stik/udtag til så forskellige formål som data, telefon, radio og TV.

Bestem selv
Man fastsætter selv anvendelsen af udtagene i de enkelte rum. Dette sker i IHC Net fordelingstavlen, hvor de udefra kommende signaltyper som eksempelvis analog telefon, ISDN, ADSL, bredbåndsnet, hybridnet og antenne distribueres videre i netværket.

Eksempelvis betyder systemet på IT-området, at flere pc'ere kan forbindes og anvende samme printer, scanner o. lign. Med IHC Net lever boligen op til nutidens IT-krav og er samtidig forberedt til fremtidens behov.

IHC Net kan installeres i forbindelse med nybyggeri og totalrenoveringer, hvorved man opnår at kabler skjules i væggene og udtagene installeres planforsænket. Ligeledes er det muligt at installere IHC Net som en eftermonteringsløsning, hvor udtag sidder i udvendige paneludtag og kablerne trækkes i installationspaneler uden på væg.

Fleksibilitet
IHC Net gør det muligt at udnytte de mange IT-muligheder langt bedre. Hvor telefonstik TV-antennestik med videre før alene var forbeholdt deres specifikke formål, er IHC Net baseret på universelle vægudtag.

Fordelen ved disse udtag er, at de på enkel vis kan forbindes til et hvilket som helst signal. Det samme udtag kan altså anvendes til pc, telefon, radio, TV, video m.v. Dermed opnår man den maksimale frihed i forhold til boligindretning.

Netværksfordele
Med IHC Net kan flere pc'ere i hjemmet let forbindes i et netværk - og derved anvende eksempelvis samme internetadgang, modem og printer. Ligesom det er muligt at spille pc-spil på flere pc'ere over netværket.

Fremtidens "intelligente" husholdningsapparater betyder også større behov for adgang til services på Internettet. Dette tages der højde for med IHC Net. Apparatet skal blot tilsluttes det nærmeste IHC Net udtag. Herved er der adgang til boligens netværk, som igen åbner dørene til informationssamfundet.
Fleksibel adgang til TV-signaler
På TV- og videosiden kan det være praktisk at have adgang til TV-signaler, hvor det måtte være ønskeligt. IHC Net formår at distribuere et stort antal TV-kanaler til et hvilket som helst vægudtag i boligen.


LAN
Hvad er KNX?
· KNX er en verdensstandard inden for bolig og bygningsautomation. KNX Association udvikler, producerer og markedsfører komponenter baseret på en fælles teknologi til bygningsautomatiation.

KNX-teknologien er en fusion mellem flere IBI-systemer:
- EIB (European Installation Bus)
- Batibus
- EHS (European Home Systems)

KNX er en europæisk standard inden for bygningsautomatik (EN50090) og en verdensstandard specificeret i ISO/IEC 14543. Se flere detaljer om normer og standarder på www.KNX.org.

KNX organisationen spiller en vigtig rolle i forbindelse med både udvikling og vedligeholdelse af KNX-standarden. Udover den administrative drift (som er placeret i Bruxelles) består KNX også af en række arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med hver deres speciale. Hver arbejdsgruppe har ansvaret for vedligeholdelsen og videreudviklingen af forskellige delelementer i KNX standarden. Som eksempel kan nævnes KNX kommunikationsmedier, KNX komponenternes tilslutning til bussen, standard funktionsprofiler m.m. Schneider Electric deltager aktivt i det samarbejde.

Fordelen ved KNX er den åbne protokol, hvor komponenter fra forskellige producenter kan indgå i en fælles KNX installation. Komponenterne i en KNX installation udveksler data med hinanden, hvorved hver enkel komponent ved, hvilken plads og funktion den har i netværket, og med hvem den skal udveksle data.

Konfigureringssoftwaren ETS
Det centrale værktøj i arbejdet med KNX er softwareprogrammet ETS. ETS er en forkortelse for "Engineering Tool Software". I ETS indsættes objekter, som svarer til de fysiske komponenter, der er i installationen. Herefter forbindes de med hinanden, så de opnår den ønskede funktionalitet.

Hvad kan du med KNX?
Med KNX kan du foretage praktisk taget alle styrings-og automatiseringsopgaver af bygninger: Lys, varme, ventilation, alarm, overvågning, solafskærmning m.v. KNX teknologien sikrer, at de enkelte komponenter kan tale sammen. Som vist på figuren er eneste forudsætning at forbinde alt udstyr til KNX-bussen.

Netspændingen fremføres til energiforbrugende enheder, som styres via KNX aktuatorer, der kobler den nødvendige netspænding. Sensorer og aktuatorer strømforsynes direkte fra KNX-bussen. Der findes ganske få KNX aktuatorer/sensorer der kræver ekstra forsyning via netspændingen. Det giver en meget let installation, hvor du ikke behøver at trække ekstra forsyningskabel rundt i installationen.

Det resulterer i en enkel installation, som er nem at overskue og vedligeholde, fordi det er et og samme styrekabel/KNX-bus der bruges til kommunikationen mellem sensorer og aktuatorer. Det er nemt at tilføje flere funktioner samt udvide eller ændre på eksisterende funktioner. Den ønskede funktion afgør, om der skal tilsluttes nye komponenter til bussen eller ændres på indstillingen af de eksisterende.

IBIMed IBI er det muligt at styre et stort antal bygningsfunktioner, således bygningens brugere oplever en væsentlig større komfort. Bygningens El-Installation bliver mere fleksibel og der kan opnås betydelige energibesparelser.

I praksis kan en IBI installation indeholde følgende elementer:
Central styring af ventilationsanlæg
Zonestyring af lokaler med ventilationsspjæld
Lysstyring
Varmestyring
Persienne-styring
Styring af blandesløjfer for fremløbstemperatur
Integration af adgangskontrol
Integration af sikring

Vi anvender primært:
DUPLINE
IHC CONTROL
IHC NET
KNX
Tele / DataCR Electric udfører alle typer EDB cabling (PDS) - såvel kobber & fiber løsninger, samt trådløse løsninger og UPS anlæg. Grundet den hurtige udvikling inden for dataområdet, kan det være svært for de fleste at følge med i alle nyhederne.

Ønsker man at installere et datanetværk, vil det ofte kræve en troværdig og seriøs partner, som CR Electric

En partner, der er med i analysefasen og som kan give Dem sikkerhed for, at de træffe de rigtige valg - så Deres fremtid er sikret.

CR Electric udfører projektering, installation og servicering af datanetværk.

CR Electric tilbyder en totalløsning med alt inden for installation af datakabling og dataelektronik. For eksempel, Vi ved, hvad der kræves af et datanetværk.:

Vi kender kablingen, er den naturlige leverandør af den dataelektronik som binder kablerne sammen til det aktive netværk.
Installationen bliver altid udført ud fra korrekte håndværksmæssige principper. Netværket fungerer derfor optimalt.
Alle installerede netværk gennemgår en omfattende test, der anvendes som en del af dokumentationen, der suppleres med bygningsplaner, i Auto-Cad.

CR Electric samarbejder med, og er certificeret hos branchens førende distributører på dataområdet.
Derfor kan vi tilbyde produkter fra disse producenter:

IBM - INTEL - HP - 3COM - D-LINK - AMP - 3M - LK - FLUKE - PANDUIT

Vi udvikler os hele tiden
Uddannelse af vores medarbejdere er altafgørende. Ikke kun for at følge med, men også for hele tiden at være et skridt foran.

CR Electric datateknikere har en omfattende viden og gennemgår løbende kompetencegivende uddannelser. Vi ser udviklingen som en udfordring indenfor et område, hvor viden er afgørende for gode resultater.

Som en del af netværket installeres og leveres tillige digitale telefonsystemer (PABC & IP Telefoni)

Vi anvender med certificering primært udstyr fra Phillips og Agfeo. Endvidere trådløse løsninger fra ovenstående leverandører samt Siemens og Kirk.

Fiber / KabelFiberteknologi og højhastighedsnet indeholder et kæmpe potentiale for udviklingen af erhvervsliv og samfundet som helhed. Jo flere der har adgang til fiber, jo større er mulighederne for innovation og vækst i en globaliseret verden. Der opstår hele tiden ny teknologi med større krav til nettet og dermed også os. Derfor går Reron aldrig på kompromis med kvaliteten. Kvalitet er en selvfølgelighed og en nødvendighed, præcis ligesom kundetilfredsheden.

Hos CR Electric udfører vi alt i forbindelse med fiber/kabel, fra graveentreprisen til selve opkoblingen.

InstallationerCR Electric udfører alle former for EL installationer baseret på: Specialviden Efteruddannelse Know How, samt ikke mindst kvalitet, med backup fra kvalitetsleverandører og udvalgte samarbejdspartnere der kan leve op til nutiden og fremtidens krav om høj teknologiske installationer til: Bolig, Industri, Erhverv med mere samt service heraf. CR Electric har siden firmaets start udført installationer i arkitekttegnede enfamilieshuse, installationer som i dag er - andet end kontakter - vi har derfor stor ekspertise i udførelse af: IHC Control installationer IHC Net installationer Audio anlæg Alarm systemer: Røg - Gas - Tyv Centralstøvsuger anlæg Belysninger Web wiever control / Visility

CR Electric har stor erfaring i industri & produktions installationer, samt automatiske maskinanlæg. Opbygning & installering heraf, samt industriel service herpå.

Projekter udføres i tæt samarbejde med bygherre, og projekteres med relevante hjælpemidler dokumenteret vha. Auto Cad.

CR Electric kan tilbyde del- eller totalløsninger og har kompetence i følgende tekniske/installationer /anlæg:
Skærm styring / Visility
PLC Styringer
Dupline installationer
Kraft installationer - fordeling
Tavleanlæg
Generatoranlæg
Tekniske belysningsanlæg
Ventilationsanlæg
CTS installationer
Sikkerhedsbelysning
Maskinanlæg
Motorstyringer - Regulering
Vandværksinstallationer
Renseanlæg
Anlæg for råstof industri
Web løsninger
KNX installationer
ABA Automatiske brandalameringsanlæg

SikringSikringsanlæg = Sikring af dine værdier.

CR Electric tilbyder levering og installation af:
(ABA) Automatisk BrandAlameringsanlæg
(AIA) Automatisk IndbrudsAnlæg
(ABDL) Automatisk BrandDørsLukning
(ADK) ADgangsKontrol & Tidsregistrering
(ABV) Automatisk BrandVarslingsanlæg
(ITV) TV-overvågning (digitalt eller via IP-adresse)
Porttelefonanlæg
Sikkherhedsbelysning

Solenergi

Et solcelleanlæg fra Solarglas giver dig helt konkrete fordele:

Omsætter lys til strøm
Giver energi til fast lav pris og gør dig uafhængig af stigende el-priser
Formindsker CO2-udledningen med typisk 2500 kg/årligt
Har paneler med en levetid på min. 30 år
Giver besparelse allerede fra første år
Vejledende prisliste og beregningsmodeller finder du på www.solarglas.dk

HURTIGT SVAR!
Send en e- mail til cr@crelectric.dk med nedenstående oplysninger og modtag driftsberegning samt et overslag på et anlæg til deres ejendom.
Tag: Eksisterende tag, nyt tag el. fritstående anlæg på jord.

Tagbeklædning: Tegltag, eternit, tagpap eller ståltag

Tagtype: Fladt, vinklet eller valmet

Tagorientering: grader (Nord lig 0 - Syd lig 180)

Hældning på taget: grader

Mål (ca.): Bredde m - højde m

Højde til kip (ca.) m

Årligt Kwh forbrug

Ønskes elementer påbygget taget eller planforsænket i taget?

Er der adgang til taget fra undersiden?

Er der ovenlysvinduer, udluftningshætter eller andre taggennemføringer på taget?

Vedlæg foto eller skitse for placering af disse samt adresse for evt besigtigelse i dagtimerne.

Tekniske totalløsninger,
i fag eller total entreprise til bla.:

Industri · Erhverv · offentlige og private anlæg omfattende, Komplette erhverv og industriprojekter, produktions installationer og industriautomatik, Erhvervs og bolig byggeri, Sportshaller, Bilhuse, Butikscentre og butiks indretning, Vandværker, Rensningsanlæg, Grundvandssænkning, Sten Grus industri anlæg, Etablering af Fiber & Antenne, Procesanlæg · Maskin styring og Automatik.