IBI / dupline


 • Lysstyring
  Central og decentral styring. Lyset kan styres ud fra dagslysets aktuelle niveau med mulighed for trinløs lysdæmpning og scenariostyring. Flere funktioner kan styres fra samme lystryk, og samme funktion kan styres fra forskellige positioner af forskellige typer komponenter. Lys kan programmeres til at tænde eller slukke på bestemte tidspunkter af dagen og bestemte ugedage.

 • Vinduer og døre
  Overvågning af døre og vinduer ved hjælp af magnetkontakter eller glasbrudsdetektorer er sammen med bevægelsesfølere væsentlige elementer i indbrudsalarmsystemet. Kan kombineres med rumtemperaturstyring, således at varmen slås fra, hvis vinduet er åbent. Mulighed for automatisk åbning og lukning af vinduer og døre.

 • Markise-/persiennestyring
  Manuel styring af markiser/persienner ved hjælp af trykknapper og fjernstyring. Mulighed for tilføjelse af automatisk styring baseret på vejrforhold såsom vindhastighed og lysintensitet. Persienner kan styres både individuelt og i grupper.

 • Varme
  Regulering af temperaturen i enkeltrum
  afhængigt af tidspunktetog af, om der er personer i rummet. Setpunkter kan defineres, og temperaturerkan overvåges fra et centralt sted.

 • Brandalarm
  Røgdetektorer og sirener forskellige
  steder i bygningen er væsentlige elementer i brandalarmsystemet. Dette kan kombineres med andre funktioner, f.eks. kan lyset tændes og ventilatorer slukkes i tilfælde af brand.

 • Styring og overvågning via mobilen
  Via GSM modem kan der udsendes brugerdefinerede SMS beskeder til en eller flere mobiltelefoner i tilfælde af alarm, f.eks. fra røgdetektor, bevægelsesføler, vindueskontakt eller vandlækagesensor. Det er også muligt via mobiltelefon at aflæse aktuel status på forskellige funktioner i bygningen og at aktivere output-enheder.

 • Adgang til bygningens funktioner fra Internettet
  smart-house WEB-serveren gør det muligt at betjene systemet via Internettet. Fra en standard browser kan smart-house systemet betjenes fra hele verden. Det er muligt at se tegninger af bygningen og status for tilkoblede enheder som fx lamper, kontakter osv.

 • Visualisering
  Status på anlægget kan visualiseres og styres fra forskellige steder i bygningen, f.eks. ved hjælp af Touchscreen displays, PC'ere, tekst-displays eller overvågningspaneler.

 • Forbindelse til overordnet styresystem
  Det er muligt at forbinde flere Dupline netværk, der hver især styrer en del af bygningen. På grund af et åbent interface-koncept med letadgang til data er det endvidere muligt at tilslutte det samlede netværk til et hvilket som helst styresystem til bygninger.

 • Kanalgenerator
  Alle systemets intelligente funktioner såsom urfunktioner,masterfunktioner, timerfunktioner osv. konfigureres i kanalgeneratoren via en PC. Den indbyggede ur- og kalenderfunktion holder styr på tidsperioder såsom ferieperioder og lignende.

  8 x 16 A udgangsmodul
  I større bygninger med mange lamper og udtag styres de fleste belastninger typisk af udgangsmoduler med mange relæer, da dette udgør den mest effektive metode.

  Lystryk
  Hver trykknap og LED på et lystryk kan tildeles ønsket funktion/signal ved hjælp af Dupline programmeringsenheden.

  PIR sensor
  Det lave strømforbrug og integrerede bus interface gør det muligt at placere et stort antal Dupline sensorer lokalt hvor som helst i installationen.

  Universielt indgangsmodul
  Det lave strømforbrug og integrerede bus interface gør det muligt at placere et stort antal Dupline sensorer lokalt hvor som helst i installationen.

  Decentralt relæ
  Det decentrale relæ bidrager i høj grad til Dupline installationsbussens høje fleksibilitet og gør det let at udvide en eksisterende installation. Modulet har kun fire ledninger: To for tilslutning til installationsbussen og to til fase og mellemledning.

  Dupline
  IHC Control
  IHC Net
  KNX