ihc & LAN


 • IHC Control er el-installationen, der giver komfort og sikkerhed i boligen og arbejdspladsen. Den kan programmeres til at styre f.eks. lys og varme efter individuelle behov - og har samtidig indbygget mange alarmfunktioner.


 • Sikkerhedsdelen er særlig vigtig i IHC Control. Børnene kan sikres eksempelvis ved at strømmen til de farlige køkkenapparater afbrydes efter brug med et enkelt tryk.

  Men også ved strøm- eller fyrsvigt samt f.eks. når en fryser har en defekt, kan du få hurtigt besked.

  Med IHC Control er du altså sikret over en bred front: Ulykkerne begrænses hvis uheldet er ude, du alarmeres så hurtigt som overhovedet muligt og endelig er IHC Control også forebyggende.

  Herunder finder man et alarmkoncept, der indeholder alarmering i forbindelse med røg- og gasudslip samt vandlækage og indbrud.


 • Komfort
  IHC Control giver komfort i hverdagen på flere måder. Det er behageligt, at lyset tænder, blot du bevæger dig ind i et rum. Og det er bekvemt for dig, at du kan styre lyset i et andet rum end det, som du befinder dig i, ligesom det også er rart, at du kan betjene lyset i hele stuen fra lænestolen. Udover IHC Controls egen fjernbetjening kan du også anvende din Beo4 fjernbetjening fra Bang & Olufsen.

  Der er komfort i at være uafhængig af din el-installation. Dermed kan du bruge tiden til andre ting. IHC Control kan med timere og ure sørge for, at bestemte elementer tænder og slukker på bestemte tidspunkter.Det kunne være udendørslyset, som tændte i et tidsrum om aftenen og igen i et andet tidsrum om morgenen. Herudover kan du samle eksempelvis belysningen i flere rum i en såkaldt gruppe, så du kun behøver at betjene de valgte lyskilder fra ét sted. Til denne type af styring hører funktionen "sluk alt".

  Som navnet siger, slukker funktionen alt det lys og alle de elektriske apparater, du ønsker, når du forlader din bolig. Denne funktion gør også, at du slipper for at skulle rundt i hele huset - for lige at checke om alt lys nu er slukket.

  Ét system
  Med IHC Control undgår du at skulle tage stilling til installation af flere forskellige systemer til vidt forskellige behov. IHC Control systemet fungerer ved, at kontrollen over husets elektriske funktioner er samlet i en styringsenhed - IHC Controller. Den er let at programmere, og den modtager alle signaler fra betjeningstryk, fjernbetjeninger, bevægelsesfølere m.v.

  Derefter udfører den hvilken som helst funktion, du vil have den til, så som aktivering af f.eks. lyskilder, elapparater eller andre brugsgenstande.

  Det er både komfortabelt og økonomisk fordelagtigt, at boligens elektricitet, varme, ventilation og sikkerhed kan styres af et system.

  Du sparer etableringsomkostninger til flere delsystemer, og du betjener samtlige systemer fra betjeningsflader, som du allerede kender. IHC Control kan hele tiden tilpasses ændrede behov, og med systemet bliver du i stand til, både at spare på energien og til at slippe af med nogle af dagligdagens mest trivielle rutiner.

 • IHC Net
  IHC Net er den fleksible netværksløsning til hjemmet og det mindre kontor, der giver mulighed for at anvende samme stik/udtag til så forskellige formål som data, telefon, radio og TV.

 • Bestem selv
  Man fastsætter selv anvendelsen af udtagene i de enkelte rum. Dette sker i IHC Net fordelingstavlen, hvor de udefra kommende signaltyper som eksempelvis analog telefon, ISDN, ADSL, bredbåndsnet, hybridnet og antenne distribueres videre i netværket.

  Eksempelvis betyder systemet på IT-området, at flere pc'ere kan forbindes og anvende samme printer, scanner o. lign. Med IHC Net lever boligen op til nutidens IT-krav og er samtidig forberedt til fremtidens behov.

  IHC Net kan installeres i forbindelse med nybyggeri og totalrenoveringer, hvorved man opnår at kabler skjules i væggene og udtagene installeres planforsænket. Ligeledes er det muligt at installere IHC Net som en eftermonteringsløsning, hvor udtag sidder i udvendige paneludtag og kablerne trækkes i installationspaneler uden på væg.


 • Fleksibilitet

  IHC Net gør det muligt at udnytte de mange IT-muligheder langt bedre. Hvor telefonstik TV-antennestik med videre før alene var forbeholdt deres specifikke formål, er IHC Net baseret på universelle vægudtag.

  Fordelen ved disse udtag er, at de på enkel vis kan forbindes til et hvilket som helst signal. Det samme udtag kan altså anvendes til pc, telefon, radio, TV, video m.v. Dermed opnår man den maksimale frihed i forhold til boligindretning.


 • Netværksfordele

  Med IHC Net kan flere pc'ere i hjemmet let forbindes i et netværk - og derved anvende eksempelvis samme internetadgang, modem og printer. Ligesom det er muligt at spille pc-spil på flere pc'ere over netværket.

  Fremtidens "intelligente" husholdningsapparater betyder også større behov for adgang til services på Internettet. Dette tages der højde for med IHC Net. Apparatet skal blot tilsluttes det nærmeste IHC Net udtag. Herved er der adgang til boligens netværk, som igen åbner dørene til informationssamfundet.


 • Fleksibel adgang til TV-signaler

  På TV- og videosiden kan det være praktisk at have adgang til TV-signaler, hvor det måtte være ønskeligt. IHC Net formår at distribuere et stort antal TV-kanaler til et hvilket som helst vægudtag i boligen.


 • LAN

  Hvad er KNX?
 • KNX er en verdensstandard inden for bolig og bygningsautomation. KNX Association udvikler, producerer og markedsfører komponenter baseret på en fælles teknologi til bygningsautomatiation.

  KNX-teknologien er en fusion mellem flere IBI-systemer:
  - EIB (European Installation Bus)
  - Batibus
  - EHS (European Home Systems)


 • KNX er en europæisk standard inden for bygningsautomatik (EN50090) og en verdensstandard specificeret i ISO/IEC 14543. Se flere detaljer om normer og standarder på www.KNX.org.

  KNX organisationen spiller en vigtig rolle i forbindelse med både udvikling og vedligeholdelse af KNX-standarden. Udover den administrative drift (som er placeret i Bruxelles) består KNX også af en række arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med hver deres speciale. Hver arbejdsgruppe har ansvaret for vedligeholdelsen og videreudviklingen af forskellige delelementer i KNX standarden. Som eksempel kan nævnes KNX kommunikationsmedier, KNX komponenternes tilslutning til bussen, standard funktionsprofiler m.m. Schneider Electric deltager aktivt i det samarbejde.

  Fordelen ved KNX er den åbne protokol, hvor komponenter fra forskellige producenter kan indgå i en fælles KNX installation. Komponenterne i en KNX installation udveksler data med hinanden, hvorved hver enkel komponent ved, hvilken plads og funktion den har i netværket, og med hvem den skal udveksle data.

  Konfigureringssoftwaren ETS
  Det centrale værktøj i arbejdet med KNX er softwareprogrammet ETS. ETS er en forkortelse for "Engineering Tool Software". I ETS indsættes objekter, som svarer til de fysiske komponenter, der er i installationen. Herefter forbindes de med hinanden, så de opnår den ønskede funktionalitet.

  Hvad kan du med KNX?
  Med KNX kan du foretage praktisk taget alle styrings-og automatiseringsopgaver af bygninger: Lys, varme, ventilation, alarm, overvågning, solafskærmning m.v. KNX teknologien sikrer, at de enkelte komponenter kan tale sammen. Som vist på figuren er eneste forudsætning at forbinde alt udstyr til KNX-bussen.

  Netspændingen fremføres til energiforbrugende enheder, som styres via KNX aktuatorer, der kobler den nødvendige netspænding. Sensorer og aktuatorer strømforsynes direkte fra KNX-bussen. Der findes ganske få KNX aktuatorer/sensorer der kræver ekstra forsyning via netspændingen. Det giver en meget let installation, hvor du ikke behøver at trække ekstra forsyningskabel rundt i installationen.

  Det resulterer i en enkel installation, som er nem at overskue og vedligeholde, fordi det er et og samme styrekabel/KNX-bus der bruges til kommunikationen mellem sensorer og aktuatorer. Det er nemt at tilføje flere funktioner samt udvide eller ændre på eksisterende funktioner. Den ønskede funktion afgør, om der skal tilsluttes nye komponenter til bussen eller ændres på indstillingen af de eksisterende.